स्व. छैठौं संघनायक मिक्षु अश्वघोष महास्थविर

स्व. छैठौं संघनायक मिक्षु अश्वघोष महास्थविरको संक्षिप्त जीवनीप्रस्तुतकर्ता: भिक्षु विपस्सी मुनि विहार, भक्तपुर नगर,भक्तपुर जिल्ला…

मुनि विहारको परिचय

 निर्माता मुनि बुद्धाचार्यको नामबाट बोलचालीमा मुनि विहार भनी चिनिने यो विहारको औपचारिक नाम श्री धर्म्म…